MENU

<< GŁÓWNA
<< HISTORIA
 
 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Rys historyczny

W 1936 roku majątek szlachecki Błaszyńskich w Sarnowie zakupił Sejmik Samorządowy w Będzinie i przekazał dworek siostrom zakonnym, które urządziły w nim sierociniec. Do sierocińca trafiały dzieci bezdomne, którym opiekowały się siostry służebniczki pod kierownictwem siostry Zofii Koniównej. We wrześniu 1936 roku w sierocińcu przebywało 24 wychowanków.
W czasie II wojny światowej sierociniec nie był czynny. Niemcy usunęli siostry i sieroty z Sarnowa, a w pomieszczeniach sierocińca okupant urządził wojskową stację nadawczo-odbiorczą. Bezpośrednio po ucieczce Niemców sieroty wróciły do Sarnowa, by przy pomocy Powiatowej Rady Narodowej uruchomić sierociniec. W 1948 roku sierociniec został przejęty przez prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Oświaty w Katowicach. Odtąd nazywał się Państwowym Domem Dziecka.
W latach 1953-56 zmodernizowano oraz rozbudowano budynek nadając mu obecny kształt. 5 maja 1994 roku Dom Dziecka w Sarnowie otrzymał imię św. Dominika Savio. W uroczystości nadania imienia uczestniczył bp ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. bp Adam Śmigielski.

Dom Dziecka im. D. Savio
Dom Dziecka im. D. Savio

INFO

Dom Dziecka im. Dominika Savio
 Sarnów,
ul. Wiejska 104

 42-512 Psary

NIP 625-16-86-096
nr konta specjalnego:
Bank Spółdzielczy w Będzinie
45 8438 0001 0000 0329 2000 0020
mail: ddsarnow@o2.pl
tel. (32) 267 21 46

 

Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie