MENU

<< GŁÓWNA

<< HISTORIA

 

 WITAMY NA NASZEJ STRONIE

AKTUALNOŚCI

 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

W dniu 14.06.2014r. Komitet „KADRA DD SARNÓW” z siedzibą ul. Wiejska 104,42-512 Psary przeprowadził zbiórkę rzeczową na terenie Hipermarketu AUCHAN w Sosnowcu (zgodnie z Decyzją Nr 11/2014 z dnia 09.05.2014r. wydaną przez Prezydenta Miasta Sosnowiec). Suma zebranych ofiar wyniosła 86,87zł. Komitet „KADRA DD SARNÓW” przekazał zebrane środki Dyrekcji Domu Dziecka w Sarnowie:

 

Lp.

Nazwa produktu

Ilość

Wartość

Cel

1.

Proszek do prania Fresh White 4 kg

1 szt.

9,69zł

 

 

Przeznaczono na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Sarnowie

2.

Proszek do prania Bonux 4kg

1 szt.

39,96zł

3.

Papier toaletowy 4 rolki

1 szt.

9,99zł

4.

Płyn do płukania Sofin

1 szt.

10,38

5.

Płyn do prania

1 szt.

10,98zł

6.

Płyn do mycia naczyń

1 szt.

4,88zł

7.

Mydło Carmen

1 szt.

0,99zł

 

 

Wakacje 2014

W tym roku chcielibyśmy, aby nasi wychowankowie, których mamy 120 w czasie wakacji mogli spędzić dwa tygodnie poza placówką. Planujemy następujące wyjazdy:

·         24.VII – 7.VIII – wyjazd nad morze Bałtyckie; 50 osób; cena 760zł/osoba

·         1.VIII – 18.VIII – Załęcze Wielkie; 40 osób; cena 780zł/osoba

·         1.VIII – 14.VIII – Janów k/Częstochowy; 20 osób; cena 880zł/osoba

·         30.VI – 14.VII – Wisła; 25 osób; cena 860zł/osoba

Nasza sytuacja finansowa na chwilę obecną nie pozwala nam pokryć wszystkich kosztów związanych z wyjazdami, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób, instytucji i organizacji, które chcą nieść bezinteresowną pomoc o wsparcie w organizacji wypoczynku letniego. Wszelkie wpłaty prosimy przelewać na konto Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie, nr konta specjalnego: Bank Spółdzielczy w Będzinie: 45 8438 0001 0000 0329 2000 0020

Wpłynęły do nas już pieniądze od następujących darczyńców:

·         Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie

·         Europejskiej Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Będzinie

 

DOM DZIECKA

Dom Dziecka im. D. Savio jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat aż do usamodzielnienia - najdłużej do 25 roku życia. Zdarza się również, że wraz ze starszym rodzeństwem przyjmujemy dzieci młodsze, aby uniknąć rozdzielania ich i kierowania do innej placówki. Obecnie mamy 87 miejsc przeznaczonych głównie dla dzieci z naszego powiatu, ale przyjmujemy również dzieci z innych miejscowości, gdy zachodzi taka potrzeba..

Na placówkę składa się:
- główny budynek w Sarnowie, gdzie na 4 skrzydłach są zorganizowane 4 grupy wychowawcze
- grupa usamodzielnienia dla młodzieży szkół średnich - w bloku mieszkalnym w Będzinie
- mieszkanie rotacyjne w Będzinie w bloku mieszkalnym, dla młodzieży pełnoletniej, uczącej się
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie

Kadra placówki:
- dyrektor
- zastępca dyrektora d/s pedagogicznych
- pedagog
- psycholog
- 14 wychowawców
- pracownik socjalny
- 17 pracowników administracyjno-obsługowych
- pielęgniarka
Oprócz tego, od kilku lat w pracy opiekuńczo-wychowawczej korzystamy z pomocy wolontariuszy, studentów odbywających praktyki, bezrobotnych i absolwentów uczelni kierowanych na płatny staż przez Urzędy Pracy.

Budynek główny jest położony na wsi. Dzięki takiej lokalizacji wokół mamy dużo zieleni i miejsca na rekreację: duży ogród, 3 boiska do piłki, piękny plac zabaw. Jest możliwy spacer do pobliskiego lasu, na łąkę lub nad wodę. Ponieważ sam budynek wymaga modernizacji, wciąż coś remontujemy: wymiana okien, malowanie pomieszczeń, nowe łazienki. Cieszy nas, że z każdym remontem dom jest coraz ładniejszy. Marzymy jeszcze o odnowieniu nawierzchni boisk, może nawet w najbliższym czasie.
W tym budynku mieszka większość naszych dzieci. Staramy się, aby rodzeństwa, które do nas trafiły, nie zostały rozdzielone. Dlatego grupy nie są zróżnicowane ze względu na wiek czy płeć dzieci. Rodzeństwo jest umieszczone w jednej grupie, często w jednym pokoju. Pozwala to na utrzymywanie bliskich kontaktów między nimi, na opiekę starszego rodzeństwa nad maluchami.

INFO

Dom Dziecka im. Dominika Savio
 
Sarnów,
ul. Wiejska 104
 42-512 Psary
NIP 625-16-86-096
nr konta specjalnego:
Bank Spółdzielczy
 w Będzinie
45 8438 0001 0000 0329 2000 0020
mail: ddsarnow@o2.pl
tel. (32) 267 21 46

Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie